Καπέλα πολιτικά, Μάλλινα
..........


ΕΛΟΤ ΕΝ 45012
ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠ. 193(Α1/1)

 

 

Size
Μεγέθη
X-small

Small

Medium Large X-Large XX-Large
Scale
Κλίμακα
53 / 6 5/8 55 / 6 7/8 57 / 7 1/8 59 / 7 3/8 61 / 7 5/8 63 / 7 7/8
54 / 6 3/4 56 / 7 58 / 7 1/4 60 / 7 1/2 62 / 7 3/4 64 /8

Επιστροφή