Κολλεγιακά
..........


ΕΛΟΤ ΕΝ 45012
ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠ. 193(Α1/1)


Αποφοίτηση!

Κάντε αυτή την ειδική στιγμή αλησμόνητη.

Κατασκευάζονται ειδικά για Αποφοίτηση από Κολλέγια και Πανεπιστήμια, κατά παραγγελία και αναλόγως Σχολής και επιπέδου Σπουδών.